Oog
pijl
Gember
bewindvoerders & juridisch advies

Hertogstraat 1C
5611 PA Eindhoven
T: 040 2920441
Realisatie: Smallweb

Tarieven

Gember stelt jaarlijks de tarieven vast, waarbij de tarieven van het Landelijk Overleg Kantonrechters het referentiekader vormen. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd, overeenkomstig een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage “voor de bijdrage in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling aan niet VWS-gebonden gepremieerde en gesubsidieerde sectoren.

Tarieven 2017

Zonder schulden

Maandelijkse
kosten 
Intake-
kosten
Extra werk-
zaamheden
per uur
Verhuizing/
verkoop/
ontruiming
woning
Einde
R&V
Alleenstaande Excl BTW € 91,98 € 519,40 € 64,90 € 324,60 € 194,80
  Incl BTW € 111,29 € 628,47 € 78,53 € 392,76 € 235,70
Echtpaar/ Excl BTW € 110,38 € 623,30 € 64,90 € 324,60 € 233,70
samenwonenden Incl BTW € 133,56 € 754,19 € 78,53 € 392,76 € 282,77

Met schulden

Maandelijkse
kosten 
Intake-
kosten
Extra werk-
zaamheden
per uur
Verhuizing/
verkoop/
ontruiming
woning
Einde
R&V
Alleenstaande Excl BTW € 119,03 € 519,40 € 64,90 € 324,60 € 194,80
  Incl BTW € 144,02 € 628,47 € 78,53 € 392,76 € 235,70
Echtpaar/
samenwonenden
Excl BTW € 126,60 € 623,30 € 64,90 € 324,60 € 233,70
1 schulden, 1 niet Incl BTW € 153,18 € 754,19 € 78,53 € 392,76 € 282,77
Echtpaar/
samenwonenden
Excl BTW € 142,83 € 623,30 € 64,90 € 324,60 € 233,70
allebei schulden Incl BTW € 172,82 € 754,19 € 78,53 € 392,76 € 282,77

* Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van echtpaar / economische eenheid, wordt het tarief van een persoon gerekend met een opslag van 20 %.

PGB

Beheer PGB  Excl BTW  € 486,90
p.p. per jaar Incl BTW € 589,14